Thais leren met ThaiTrainer111
English
Deutsch
Français
Thai
Linie900px
Home |  RecensieScreenshotsLessenDownloadBestellenThaiNumbersContactUpdate
Thais leren met ThaiTrainer111

Thais leren

sinds 1998
  • Windows Vista, 7, 8, 10
  • met klankweergave
  • met illustraties
  • Omschakelbaar mannelijke/vrouwelijke stem
  • met Multiple choice ondervraging
  • voorbeelden uit het dagelijkse leven
  • woordenboek functie
  • 90 lessen

Thais leren

ThaiTrainer111 is het perfekte programma om de Thaise taal op een snelle en gemakkelijke manier door zelfstudie te leren. Thais heeft een eigen alfabet en ook klanken die afwijken van alle europese talen. Het is een “tonale” taal, wat wil zeggen dat de juiste toon zeer belangrijk is. THAITRAINER111 helpt U over de moeilijkste horden. Alle woorden en zinnen worden weergegeven in fonetisch nederlands, zowel als Thai gesproken. Daarbij geven wij ook nog (en dit exclusief) een letterlijke vertaling zodat U gemakkelijker de struktuur van de Thaise taal en vooral de vorming van zinnen kan begrijpen. Door middel van een "multiple-choice" vraaggedeelte, kunt U op ieder ogenblik Uw vooruitgang en kennis testen. De klankbijdrage geeft U de juiste toon en uitspraak van ieder woord en/of zin. De gesproken tekst is ook omschakelbaar van een mannelijk tot vrouwelijk persoon en omgekeerd. In de funktie "ondervraging" kunt U nu Uw resultaat opslaan om toe te laten vooruitgang en/of verbetering vast te stellen. Een handig hulpmiddel om de lessen die nog bijschaving vragen te merken. Waar mogelijk hebben wij  beelden en foto's ingevoegd. Het leerproces wordt hierdoor veel intensiever en gemakkelijker. Het virtuele toetsenbord (in de woordenboek functie te vinden) maakt het U mogelijk Thais te schrijven. Het programma heeft automatische omschakeling van de resolutie voor bijvoorbeeld een netboek.

Woorden leren (inprenten)

Door de woorden aan te klikken krijgt U de vertaling en de klankweergave. Deze funktie best meermaals herhalen. Onthoudt de vertaling, en probeer luidop de gesproken tekst na te bootsen tot U de juiste klank te pakken hebt. Als U alle woorden op het scherm zo hebt geleerd, kan U met de toets   verder gaan in de les.

Uw kennis toetsen

Nadat U woorden en/of ganse zinnen hebt aangeleerd, kan U Uw vorderingspeil toetsen met de functie "ONDERVRAGING". In deze functie wordt U niet alleen getest, maar wordt U geholpen de woorden die U niet kent aan te leren. Het is namelijk zo dat waar U fout heeft geantwoord de vraag opnieuw terugkomt totdat U juist antwoord. Wat U juist beantwoord hebt, komt niet meer terug tijdens deze ondervraging. De volgorde van de woorden is willekeurig. Na het beeindigen van de ondervraging krijgt U automatisch Uw score, en deze kan U opslaan, zodat U later Uw vorderingen kunt toetsen. En eventuele zwakke punten kan aanscherpen. Ook als U het antwoord schuldig blijft kan U via de toets  het juiste antwoord vinden. Statistisch blijft dit dan een fout antwoord, en komt de vraag nogmaals terug. De volgorde der vragen is willekeurig. Zo vermijden wij dat U de volgorde van buiten leert en niet de woorden.
 

Belangrijk: De testversie (shareware) is beperkt tot de eerste 5 lessen.

Thais leren met ThaiTrainer111
Home |  RecensieScreenshotsLessenDownloadBestellenThaiNumbersContactUpdate
Linie900px